ny-cirkus.dk
 

HVAD ER NYCIRKUS?

Nycirkus er en moderne genre indenfor scenekunst, der blander klassiske cirkusdiscipliner med elementer fra dans, teater og performance. Genren opstod midt i 1970’erne i Frankrig.

I et helt traditionelt cirkus kan man typisk opleve en række forskellige artist- eller dyrenumre, som fremviser noget ekstraordinært og usædvanligt, gerne præsenteret i en rund manege i et cirkustelt.
I det moderne nycirkus bruger man nogle af de samme cirkusdiscipliner, men man sammensætter dem til en anden slags forestilling. En nycirkusforestilling er oftest en samlet fortælling med et samlet udtryk. Det kan f.eks. være fordi forestillingen har en konkret handling og fortæller en samlet historie, eller det kan være fordi alting i forestillingen drejer sig om det samme tema.
I nycirkus er der sjældent dresserede dyr. Det er cirkusartisten og kropsekvilibristen, der står i centrum. Nycirkusartister er ofte uddannede på cirkusskoler, hvor de har haft undervisning i cirkusdiscipliner, akrobatik, dans og teater.

Nycirkusforestillinger spilles alle steder, både på almindelige teaterscener, udendørs i byrummet og i små og store cirkustelte.

I Danmark har der eksisteret aktive nycirkusgrupper i over 10 år. Danske nycirkusartister kan desuden ofte opleves både på etablerede teaterscener og på teaterfestivaler, gadeteaterfestivaler, alternative venues, skoler og kulturhuse m.m., både i ind- og udland.

SAGT OM NYCIRKUS


'Ny cirkus er et artistisk formidlet udtryk med kroppen som det absolutte udgangspunkt. Ny cirkus er en scenekunstform med afsæt i raffineret fysisk teknisk perfektionering, som forener, fornyer og udfordrer eksisterende kunstgenrer og kunstneriske udtryk ved at kombinere de klassiske cirkusdiscipliner med moderne scenisk arbejde med eventuel inddragelse af lys-, lyd- og multimedieeffekter samt scenografi.
Ny cirkus er en alternativ cirkusform, der blander exceptionel fysisk formåen og kunst. Ny cirkus definerer sig som selvstændig scenekunstform, og definerer sig i forhold til andre scenekunst-former, og omdefinerer fortsat sig selv for at skabe nyt og afsøge nye muligheder. Ny cirkus er kunstnerisk mangfoldighed, og arbejder ofte med en dramaturgisk sammenhæng eller med en narrativ dimension. Krydsningen mellem flere discipliner er karakteristisk for ny cirkus, som kan siges at være en tværdisciplinær hybrid og et kunstnerisk eksperiment. Ny cirkus leverer overraskende udtryk, og skaber sceniske figurer, som rækker ud over faste skabeloner.'

Stine Degerbøl: Dansk nycirkus siden ´91 (Se hele udgivelsen  her)


'Ny Cirkus bryder radikalt med vores trang til at sætte ting i forståelsesrammer. Hver dag kommer nye ukendte knopskud til fællesbetegnelsen for det område af scenekunsten, som først nu begynder at blive taget seriøst her i landet. Ny Cirkus er ikke længere én scenekunstgenre.
Ny Cirkus er i dag en betegnelse for et vidtforgrenet net af forestillingsformer, fortælleformer, præsentationsformer, performative og visuelle udtryk, koreografiske landskaber og alt muligt andet. Det eneste der er fælles for Ny Cirkus er, at artisten og kropskunstneren er den inderste sjæl.'

H.C. Gimbel: Fra de vilde udskud til den vilde avantgarde (Læs hele artiklen her)

nycirkus.dk